UVC Desinfectie is niet de toekomst! Het is hier en het is nu!

Ziekenhuisinfecties en uitbraken blijven zich voordoen ondanks alle maatregelen die men neemt. Door de vele medisch-technische vernieuwingen en behandelingen hebben we steeds vaker te maken met patiënten met een sterk verminderde afweer. Het indammen van de verspreiding van BRMO’s door het continue laag houden van de bacteriologische belasting heeft derhalve een hoge prioriteit.

THOR UVC ® is een snelle, krachtige en kosteneffectieve oppervlakte & ruimte UVC desinfectie oplossing die micro-organismen uitschakelt, waardoor de kans op een zorginfecties en inherente additionele kosten verminderd.

Hierdoor krijgen we schonere en veiligere werk & zorgomgeving waar de kans op verspreiding sterk gereduceerd wordt en we de kwetsbare patiënten beter kunnen beschermen tegen kruis- besmetting.

THOR UVC ® staat voor accuratesse en geen gokwerk. Het systeem kan ingezet worden in de patiëntenzorg in de standaard protocollen voor reinigen en desinfecteren. Deze kunnen gewoon gehandhaafd blijven. Het systeem haalt in korte tijd een extreem hoog niveau aan desinfectie, met een minimale afbreuk aan de productiviteit van de zorgmedewerkers.

Wellicht ten overvloede… De Nederlandse norm waar desinfectie in beschreven staat, stamt uit 2009. Daarin staat H2O2 benoemd als goed gekeurde methode. Desinfectie met UVC- straling is daarin niet opgenomen. Sinds enkele jaren is de WIP niet meer actief in het actualiseren van het normkader, dit heeft tot gevolg dat de WIP-richtlijnen verouderd zijn. Het RIVM vermeldt om die reden op de site bij WIP-richtlijnen: ‘’De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is”.

Het feit dat UVC, als desinfectiemethode, niet beschreven wordt in de (gedateerde) WIP-richtlijn is geen reden om hiervan af te zien. Immers, er is voldoende waardevolle wetenschappelijke literatuur (zie bovenstaande kennisbank) die de effectiviteit van UVC voor ruimtedesinfectie onderstreept.

Naar het zich laat aanzien, lijkt het erop dat de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra op korte termijn overeenstemming gaan bereiken of al hebben bereikt over het convenant dat de werkwijze van het Samenwerkingsverband Richtlijnontwikkeling Infectiepreventie regelt. Nog enige vertraging lijkt het erop dat dit samenwerkingsverband in januari van start gaat. De aanpak van de BRMO zal waarschijnlijk als eerste aangepakt te gaan worden. Dat is goed nieuws en we zijn hoopvol dat ook UVC meegenomen gaat worden in deze richtlijn als mogelijke desinfectiemethodiek.

Nieuws