UVC Desinfectie is niet de toekomst! Het is hier en het is nu!

Ziekenhuisinfecties en uitbraken blijven zich voordoen ondanks alle maatregelen die men neemt. Door de vele medisch-technische vernieuwingen en behandelingen hebben we steeds vaker te maken met patiënten met een sterk verminderde afweer. Het indammen van de verspreiding van BRMO’s door het continue laag houden van de bacteriologische belasting heeft derhalve een hoge prioriteit.

THOR UVC ® is een snelle, krachtige en kosteneffectieve oppervlakte & ruimte UVC desinfectie oplossing die micro-organismen uitschakelt, waardoor de kans op een zorginfecties en inherente additionele kosten verminderd.

Hierdoor krijgen we schonere en veiligere werk & zorgomgeving waar de kans op verspreiding sterk gereduceerd wordt en we de kwetsbare patiënten beter kunnen beschermen tegen kruis- besmetting.

THOR UVC ® heeft geen gok/giswerk en past uitstekend in het desinfectieprotocol van ieder ziekenhuis. Het systeem haalt in korte tijd een extreem hoog niveau aan desinfectie, met een minimale afbreuk aan de productiviteit van de zorgmedewerkers. Let wel: THOR UVC® maakt niet schoon. Dat dient gedaan te worden voordat de unit ingezet wordt.

Wellicht ten overvloede… De Nederlandse norm waar desinfectie in beschreven staat, stamt uit 2009. Daarin staat H2O2 benoemd als goed gekeurde methode. Desinfectie met UVC- straling is daarin niet opgenomen. Sinds enkele jaren is de WIP niet meer actief in het actualiseren van het normkader, dit heeft tot gevolg dat de WIP-richtlijnen verouderd zijn. Het RIVM vermeldt om die reden op de site bij WIP-richtlijnen: ‘’De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is”.

Het feit dat UVC, als desinfectiemethode, niet beschreven wordt in de (gedateerde) WIP-richtlijn is geen reden om hiervan af te zien. Immers, er is voldoende waardevolle wetenschappelijke literatuur (zie bovenstaande kennisbank) die de effectiviteit van UVC voor ruimtedesinfectie onderstreept.

Nieuws