UVC DESINFECTIE IS VEILIG,
EFFICIËNT EN EFFECTIEF

UVC TECHNOLOGIE

UVC- TECHNOLOGIE IS VEILIG, EFFICIËNT EN EFFECTIEF

De golflengte van UVC is kiemdodend, wat betekent dat het in staat is om micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels te inactiveren. Deze kwaliteit maakt UVC een effectieve, groene/ milieuvriendelijke, droge en chemisch-vrije manier om te desinfecteren.

UVC-technologieën dragen bij aan het verlagen van het risico dat patiënten onnodige en voorkombare infecties ontwikkelen die binnen de ziekenhuisomgeving worden overgedragen tijdens een verblijf in het ziekenhuis. THOR UVC® is eenvoudig in te zetten en de standaard protocollen voor reinigen en desinfecteren in de patiëntenzorg kunnen blijven gehandhaafd. Key is om de bacteriële load in het ziekenhuis laag te houden en zodoende deze cross contaminatie te verminderen.


WAT IS UVC DESINFECTIE?

Ultra Violet Continue (UVC) Desinfectie is een einddesinfectie oplossing. Samen met vernevelingstechnologieën horen ze thuis in de groep aanvullende ‘No-Touch’ technologieën.

Deze zijn ontstaan door een ontoereikende reiniging met handmatige technieken om objecten en oppervlakken in de patiënten omgeving te ontsmetten.

UVC levert een hoogenergetisch licht met een korte golflengte van 253,7 Nm. Een hoge dosis UVC is effectief om micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels, te deactiveren. Deze golflengte verbreekt DNA-strengen en zodoende kunnen micro-organismen zich niet meer succesvol delen. Delen is nodig om zich te vermenigvuldigen. Micro-organismen zijn niet resistent voor UVC. Het kiemdodende effect is afhankelijk van de bestralingsdosis en de tijd.

Ultra Violet Continue desinfectie kan helpen bij de uitdagingen voor een optimale desinfectie door:

 • Hardheid van micro-organismen en de resistentie tegen antimicrobiële producten.
 • Hoge patiënten volumes en turn-over die snellere reiniging en desinfectie eisen.
 • Toename van hoeveelheid apparatuur die veel tijd van schoonmaak opeisen.

ZIEKENHUISINFECTIES

De gevolgen van zo’n infectie zijn groot, zowel voor de patiënt als de maatschappij. Het financiële verlies die infecties met zich meebrengen, is groot. Gemiddeld wordt de opname duur met vijf dagen per infectie verlengd. Daarboven op komen er kosten van extra geneesmiddelen, verbandmiddelen, nieuw onderzoek, her-operaties, heropnamen, opnames in een verpleeghuis of revalidatiecentrum, onttrekking aan het arbeidsproces, sociale verzekeringskosten, honoraria specialisten enzovoort. De gevolgen voor de patiënt kunnen variëren van ongemak tot pijn, angst, zich ziek voelen, slechter operatieresultaat, her-operatie en invaliditeit. Ziekenhuisinfecties kunnen zelfs (mede)oorzaak zijn van het overlijden van een patiënt.

Uitdaging Nederlandse ziekenhuizen:

MET DE KOMST VAN STRENGERE RAPPORTAGES, DALENDE TARIEVEN VERGOEDING

VOOR BEPAALDE SOORTEN INFECTIES, NEEMT DE DRUK TOE OM ZORGINFECTIES TE VERMINDEREN.

Problemen met conventionele reiniging en desinfectie m.b.t Producten

 • Ineffectiviteit van sommige middelen tegen sommige pathogenen; veel veelgebruikte ziekenhuisontsmettingsmiddelen zijn bijvoorbeeld niet effectief tegen C. difficile, sporen en Norovirus
 • Toxiciteit voor personeel of voor het milieu
 • Schade aan ziekenhuismaterialen en apparatuur
 • Gevoeligheid voor interferentie met organisch materiaal op oppervlakken
 • Potentieel voor kruisresistentiebiocide / antibioticum

Problemen met conventionele reiniging en desinfectie m.b.t. Desinfectieproces

 • Adequate verdelingvan het actieve middel gezien de uitdagingen van de complexe ziekenhuisomgeving
 • Zorgen voor een juiste contacttijd voor de microbiële reductie die in vitro wordt bereikt
 • Herhaalbaarheid van het proces is afhankelijk van de operator
 • Naleving van protocollen / beleid
 • Ontoereikende tijd om het werk goed te doen
 • Onjuiste formulering van het ontsmettingsmiddel
 • Verontreiniging van reinigingsoplossingen / materialen
 • De effectiviteit van conventionele reiniging en desinfectie is moeilijk te controleren

EVOLUTIE UVC

Sinds de eerste en enige gerandomiseerde klinische studie over UVC-desinfectie werd gepubliceerd in januari 2017, is er veel veranderd in de industrie en de manier waarop onderzoekers naar de UVC-technologie verwijzen. Wat ooit vragen opriep over de effectiviteit ervan, wordt nu door vooraanstaande onderzoekers aangemoedigd om deze technologie toe te passen in zorginstellingen en UVC-desinfectiemethoden toe te voegen aan de infectiepreventieprotocollen.

Onderzoekers als Dr. Deverick Anderson, hoofdonderzoeker van de BETR-D-studie, verklaarde bijvoorbeeld: “Ik denk dat het een belangrijk hulpmiddel is om infecties te voorkomen. Alle negen ziekenhuizen in de studie, waaronder Duke, hebben dit soort units aangeschaft om te blijven gebruiken, ook na de studie. ”

Dr. William Rutala in een presentatie bij AHE: “UVC-desinfectietechnologie moet worden gebruikt. Als je het nog niet hebt, vraag dan budget aan. Minimaal gezien, moet u de No- Touch technologie toevoegen aan uw handmatige reinigingsmethoden na het ontslag van een patiënt of na contact isolatie. We moeten onze CFO’s aangeven dat we deze technologieën nodig hebben, en we moeten naar de data moeten kijken. De data tonen een vermindering aan van infecties waarin we moeten investeren.”

De AHA en CDC hebben onlangs nieuwe richtlijnen gepubliceerd, “Using the Health Care Physical Environment to Prevent and Control Infection,“, die de beste werkwijzen voor reiniging en desinfectie beschrijven, inclusief het gebruik van no-touch desinfectietechnologie zoals UVC. Het is makkelijk te integreren in bestaande workflows. Omdat vooraanstaande organisaties zoals de AHA, CDC en ASHE het gebruik van deze einddesinfectietechnologie beginnen te benadrukken, zijn wij van mening dat UVC-desinfectie een standaardbehandeling voor zorginstellingen zal gaan worden.